Dự án máy rang cafe

Dự án máy rang cafe

Lắp đặt bàn giao máy rang hot air hồi khí - Vina Roaster

Lắp đặt bàn giao máy rang hot air hồi khí - Vina Roaster

 01:12 03/12/2021

Vina Roaster lắp đặt bàn giao máy rang hot air hồi khí tại Gia Lai

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê phiên bản GStyle

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê phiên bản GStyle

 03:23 20/11/2021

Vina Roaster lắp đặt hệ thống máy rang cà phê phiên bản GStyle tại Thái Lan

3

Lắp đặt máy rang cà phê 15kg Full Automtic cho Caffe di Ambra - Vina Roaster

 03:17 20/11/2021

Vina Roaster lắp đặt máy rang cà phê 15kg Full Automtic cho Caffe di Ambra